Chân Nguyên Cảnh Giới một tính năng hấp dẫn bám sát cốt truyện Phong Vân đã đến tay game thủ của webgame triệu người chơi vào ngày 04.02 vừa qua.
  • Chiêm ngưỡng loạt ảnh Kết hôn đẹp như mơ trong Phong Vân
  • Game thủ Phong Vân vừa có thể kết hôn vừa sở hữu kiếm khủng trong tháng 1
Thất Vũ Đồ Long và Long Nguyên Cảnh Giới là hai phó bản mới hấp dẫn dành cho hơn 3 triệu người chơi Phong Vân đã được NPH cập nhật mới đây. Giữ nguyên tinh thần bám sát cốt truyên, Long Nguyên Cảnh Giới được biến tấu theo nguyên bản của Môn Chủ Thiên Môn Đế Thích Thiên ham muốn chiếm đoạt Chân Nguyên Rồng. Để phục vụ âm mưu chiếm Long Nguyên, hắn đã mượn sức của 7 cao thủ đương thời là Phá Quân, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Thần Tướng, Hoàng Ảnh, Hoài Không và Kiếm Thần cùng sức mạnh của 7 thanh Tuyệt Thế Thần Binh. Vì truyền thuyết nói rằng nếu tập hợp đủ 7 thanh Tuyệt Thế Thần Binh, mới có thể tiêu diệt được Rồng, đoạt lấy Chân Nguyên.

Trong webgame Phong Vân, để có thể “đồ long”, các game thủ không cần hóa thân thành Đế Thích Thiên nhưng phải tập trung các bằng hữu trên cấp 65 để tham gia. Trong vòng 15 phút phải tìm ra các thần binh phù hợp cắm vào 5 huyệt đạo quan trọng của rồng thì mới có thể vượt phó bản. Tất nhiên mỗi vị trí huyệt đạo sẽ yêu cầu 1 loại thần binh khác nhau, và trong vòng 30 giây các loại thần binh theo yêu cầu sẽ thay đổi.


Phó bản Thất Vũ Đồ Long trong Phong Vân
Sau khi đã “đồ long” thành công, game thủ sẽ nhận được phần thưởng Long Nguyên vô cùng quý báu. Trân phẩm này giúp game thủ có thể tu luyện cảnh giới Long Nguyên của mình. Để mở cảnh giới thành công, game thủ phải khiêu chiến Boss và giành thắng lợi, các Boss này đều là các đại cao thủ, game thủ cần phải bạo tăng lực chiến để thách đấu. Cấp càng cao thì Boss trấn giữ cảnh giới càng mạnh, thử thách với game thủ càng tăng.


Tu luyện Cảnh Giới Long Nguyên
Sau khi đã mở cảnh giới Long Nguyên, trong khoảng thời gian nhất định game thủ sẽ nhận được phần thưởng Long Nguyên. Tiến cấp cảnh giới thành công game thủ sẽ được gia tăng các thuộc tính như sinh lực, công, thủ, bạo kích, khách bạo, chính xác, né tránh.


Khiêu chiến Boss mở cảnh giới Long Nguyên
Việc cập nhật thêm 2 tính năng miễn phí gồm phó bản Thất Vũ Đồ Long và Long Nguyên Cảnh Giới cho thấy Phong Vân luôn bám sát cốt truyện, tiếp tục giữ vững ngôi vị độc tôn là webgame bám sát cốt truyện duy nhất có sức hấp dẫn hơn 3 triệu game thủ Việt.

Tham gia trải nghiệm ngay Phong Vân để đồ long đoạt Long Nguyên tu luyện cảnh giới võ học tối cao.

Theo NPH