mình xin làm mẫu đi trước nhé:
tên nhân vật: Itachi
hệ: Kiếm Linh
server: Hà Long
level: 70
facebook: luận wine

anh em nào chơi vô báo danh làm quen giúp đỡ nhau trong game nhé ^^/