ace nào có code chân long share cho e với >.<"!!! tks moi người nhìu hihihi!!!...