Nay thử với đội hình này và đã clear con cuối bảo các 120. Lục tốn và tvc ko hề hợp kick nhé.
[/IMG]
[/IMG]
Đội hình đây.
<a href='http://me.zing.vn/jpt/photodetail/besicaanfa/748694198' target='_blank'><img src='http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694198_421995465_574_574.jpg' border='0' /></a>
<a href='http://me.zing.vn/jpt/photodetail/besicaanfa/748694181' target='_blank'><img src='http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694181_1167909856_574_574.jpg' border='0' /></a>
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694217_1300072769_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694152_213354139_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694129_299918224_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>

Với đội hình này rất dẽ build. chỉ cần lục tốn và hạng vũ tốc tầm 135k trở lên để đánh trước boss

<span style="">---------- Post added at 10:48 AM ---------- Previous post was at 10:46 AM ----------
</span>
<span style="">
<span style=""> Từ bài của Besica <a href="http://diendan.longtuong.com.vn/images/buttons/viewpost-right.png" data-href="misc/lightbox"></a>

Nay thử với đội hình này và đã clear con cuối bảo các 120. Lục tốn và tvc ko hề hợp kick nhé.
[/IMG]
[/IMG]
Đội hình đây.
<a href='http://me.zing.vn/jpt/photodetail/besicaanfa/748694198' target='_blank'><img src='http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694198_421995465_574_574.jpg' border='0' /></a>
<a href='http://me.zing.vn/jpt/photodetail/besicaanfa/748694181' target='_blank'><img src='http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694181_1167909856_574_574.jpg' border='0' /></a>
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694217_1300072769_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694152_213354139_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694129_299918224_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>

Với đội hình này rất dẽ build. chỉ cần lục tốn và hạng vũ tốc tầm 135k trở lên để đánh trước boss
</span></span>
[/SIZE][SIZE=13px]
Lỗi hiển thị lục tốn và t9. Nhưng cùi thôi
[/SIZE]
[SIZE=13px][FONT=Verdana]
<a href="http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/16/10/39/748694198_421995465_574_574.jpg" data-href="misc/lightbox"></a>