Con boss Hàm Dương này mới thả ra, nhìn kinh vãi quá, có ai đánh thử chưavậy? nếu đánh rồi thì chia sẻ tí kinh nghiệm ăn cho anh em với nào.Phần thưởng thơm nè, đặc biệt là nó không khóa nha, tha hồ chuyển
Phần thưởng
Tiến Cấp Đơn x5
Hải Tâm Tinh x10
Bùa Ám Khí x5
Hồng Đỏ x20
Lĩnh Hội Đơn x10
Ai đánh thử thì pm mình với, 09:00, 12:00, 19:00, 22:00 giờ hàng ngày tại Hàm Dương nha, có 4 con cùng ra 1 lúc lận đó.Ai chưa rõ cách thì xem ở đây hen, lười up quá http://aimynhan.vn/su-kien/mini/hoa-co-mua-xuan.bai-viet.ham-duong-day-song.423.html