<span style="">Gamenoob - Server thử nghiệm Tespia hàn quốc đã mang đến cho chúng ta những thông tin mới nhất về phiên bản update tiếp theo của Maplestory xoay quanh việc làm mới lại nhánh chiến binh và phù thủy với hàng loạt thay đổi về hiệu ứng kỹ năng cũng như sức mạnh. Nào chúng ta cùng bắt đầu</span>​ ​
Thứ nhất, việc khởi tạo nhân vật mới dòng Adventure đã bị ngưng ngoại trừ hai class chiến binh và phù thủy. Vì đây là server thử nghiệm nên mọi kỹ năng job bốn không cần đến sách, tuy nhiên điều đó sẽ được thay đổi ở server chính thức - điển hình là KMS ( Maplestory Hàn Quốc)
Ngoài ra, công thức tính sát thương đối với phù thủy đã được thay đổi ( chưa có thông tin cụ thể), phù thủy không còn nhận lượng MP dựa vào số INT ( thông minh) có được, thay vào đó phù thủy sẽ có kỹ năng đặc biệt ở job hai với cấp độ tối đa là một và không thể bị reset.
Các bạn có thể chọn giới tính, màu tóc với hai kiểu tóc và mắt mới được thêm vào. Đồng thời trang phục mặc định đã được cập nhật, thay vì những bộ đồ tẻ nhạt xuất hiện từ rất lâu, nay đã được thay thế bằng đồ Cash.
Chiến binh
Kiếm sĩ
sát thương được tăng lên 260% đến 335%, hiệu ứng được làm mới
Mới Khi ở trên không, nảy lên phía trước khi nhấn nút nhảy một lần nữa
Nội tại tăng 20% lượng máu được thêm vào
Nội tại gia tăng tốc độ chay, độ nhảy và tỉ lệ là 10% và nội tại không bị đẩy lùi là 40%
Bị xóa bỏ
Bị xóa bỏ
Đấu sĩ • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/combo-attack.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới [Kỹ năng đặc biệt] Khi tấn công đối phương, bạn sẽ nhận được môt combo counter với tỉ lệ là 40%, tối đa là 5 combo counter.Đây là kỹ năng Bật/Tắt (Level tối đa của kỹ năng: 1)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/brandish1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Sát thương được tăng lên từ 210% đến 220%, số lượng quái được tăng lên 6, hiệu ứng và icon được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/combo-force.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Dùng một combo counter để kéo 8 quái vật lại trong khi gây ra 140% sát thương 2 lần với tỉ lệ làm choáng là 80%. Nếu quái bị làm choáng, combo counter sử dụng sẽ được phục hồi. (Level tối đa của kỹ năng: 10)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rage1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Nội tại cho phép hấp thụ 20% lượng sát thương nhận vào đồng thời phản hồi lại với lượng sát thương thêm vào là 500%. Hiệu ứng và icon được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/weapon-booster.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Weapon Booster: thời gian sử dụng giảm xuống từ 200 giây còn 180 giây, hiệu ứng được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/weapon-mastery.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Weapon Mastery: tỉ lệ chính xác tăng từ 120 đến 240
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/ground-smash.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/power-reflection.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
<span style="text-decoration: underline">Anh hùng</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/brave-slash.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> sát thương tăng lên từ 240% đến 258%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>MớiLao lên phía trước đồng thời đẩy theo 12 quái vật trong khi gây ra 305% sát thương. Bạn sẽ vẫn lao lên trước dù không có quái vật phía trước (Level cao nhất của kỹ năng: 10)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/panic1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> sát thương tăng lên từ 1040% đến 1150%, thời gian hồi chiêu được xóa bỏ, nay sau khi dùng kỹ năng, để kích hoạt lần nữa trong 30 giây sau bạn sẽ tiêu tốn một combo counter. Hiệu ứng và icon được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/shout1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Shout: sát thương tăng lên từ 280% đến 380%, hiệu ứng và icon được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/combo-synergy.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>MớiTỉ lệ nhận được một combo counter khi tấn công là 80%, với mỗi combo counter, sát thương tăng thêm 5%chance (Level cao nhất của kỹ năng: 20)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/self-recovery.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Lượng HP hồi phục tăng từ 400 đến 1000, MP hồi phục tăng từ 60 đến 200
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/endure.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> khả năng kháng hiệu ứng và các nguyên tố tăng từ 20% đến 30%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/combo-attack1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/coma.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/magic-crash.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
<span style="text-decoration: underline">Hero</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/incising.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Dùng 8 combo counter để gây ra 2 lần sát thương đến 900% đối với 6 quái vật kèm theo 100% tỉ lệ gây sát thương theo thời gian trong vòng 2 giây (165%) trong vòng 20 giây. Trong khi hiệu ứng này được kích hoạt, tỉ lệ chí mạng của người chơi tăng 20% và đồng đội tăng 10%.(Level cao nhất của kỹ năng: 30)
 • <a href="https://orangemushroom.files.wordpress.com/2012/04/raging-blow.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> sát thương tăng lên từ 220% đến 240%, đòn đánh cuối cùng sẽ luôn là chí mạng, tầm đánh gia tăng
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/advanced-combo.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> damage sát thương từng counter tăng từ 5% đến 10%, hiệu ứng cộng 70% tinh thông được thêm vào, hiệu ứng được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/magic-crash1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>MớiNgăn chặn 10 quái vật xung quanh thi triển kỹ năng buff trong vòng 22 giây, thời gian hồi chiêu 60 giây (Level cao nhất của kỹ năng: 10)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/stance.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Mới Vĩnh viễn tăng 60% tỉ lệ không bị đẩy lùi (Level cao nhất của kỹ năng: 30)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/enrage1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Hiệu ứng và icon được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/heros-will.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Hiệu ứng được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/monster-magnet.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush2.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
<span style="text-decoration: underline">Page</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/elemental-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Elemental Charge: [Kỹ năng đặc biệt của ] Every Mỗi khi sử dụng kỹ năng nguyên tố, người chơi sẽ tích lũy sức mạnh nguyên tố trong vòng 8 giây. Với số lần tích lũy là 5 và với mỗi tích lũy, sát thương tăng 8% (Level cao nhất của kỹ năng: 1)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/flame-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>MớiInfuse Phong ấn vũ khí bởi hỏa hồn, gây 140% sát thương 3 lần lên 4 quái vật với tỉ lệ là 90% gây 75% sát thương mỗi giây trong tổng thời gian là 6 giây (Level cao nhất của kỹ năng: 20)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/blizzard-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Mới Phong ấn vũ khí bởi băng hồn, gây 140% sát thương trong 3 lần lên 4 quái vật với 90% tỉ lệ làm chậm đối phương trong 6 giây. Những quái vật bị thiêu cháy sẽ nhận thêm 115% sát thương (Level cao nhất của kỹ năng: 20)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/page-order.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>MớiMột cây búa thần thánh đẩy quái từ hai bên trái và phải về phía người chơi, gây 2 lần sát thương 125% với 80% tỉ lệ làm choáng trong 4 giây (Level cao nhất của kỹ năng: 10)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/ground-smash.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/power-guard.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/threaten.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ - chuyển qua job 3
<span style="text-decoration: underline">Knight</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/lightning-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Phong ấn vũ khí bởi sấm hồn, gây 250% sát thương trong 3 lần lên 6 quái vật với 90% tỉ lệ làm choáng trong 6 giây. Quái vật bị làm choáng nhận 115% sát thương mỗi giây, quái vật bị làm chậm bởi băng hồn sẽ nhận thêm 115% sát thương (Level cao nhất của kỹ năng: 20)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/restoration.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> HP HP phục hồi tăng từ 40% lên 50%, thời gian hồi hiêu được xóa bỏ, nếu dùng nhiều lần trong 15 giây lượng HP hồi phục giảm đi 5% ( tổng cộng 20 lần), hiệu ứng và icon được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush1.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>MớiRush Đâm thẳng về phía trước kéo theo 12 quái vật trong khi gây ra 305% sát thương.(Level cao nhất của kỹ năng: 10)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/threaten1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Threaten Dọa 6 quái vât xung quanh, với 75% tỉ lệ giảm sát thương và giáp của chúng đi 30% trong 8 giây (Level cao nhất của kỹ năng: 20)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/parashock-guard.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Give Tăng 20% giáp của thành viên xung quanh trong khi tăng cho bản thân 10 tấn công vật lý (Level cao nhất của kỹ năng: 10)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/combat-orders.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> passive Tăng sát thương của hỏa hồn và băng hồn lên 55%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/achilles.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Strengthen Tăng giáp cho bản thân, giảm sát thương nhận vào đi 20%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/blessing-armor.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Khi bị tấn công, sẽ có 50% tỉ lệ tạo thành công khiên với công dụng gia tăng sát thương vật lý bản thân lên 20 trong 90 giây và hấp thụ 10 sát thương vât lý. Thời gian hồi chiêu là 30 giây sau khi khiên được tạo thành
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/shield-mastery.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Giáp và kháng phép giảm từ 200% còn 50% với tỉ lệ phóng vệ tăng lên từ 20% đến 40%, thêm vào hiệu ứng mới là 20% kháng nguyên tố và hiệu ứng
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/charge-blow.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/flame-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/blizzard-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/magic-crash.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ - Dời qua job 4
<span style="text-decoration: underline">Paladin</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/blast1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Lượng quái vật bị tấn công tăng từ 1 lên 6, nội tại kỹ năng được thay đổi dựa vào nguyên tố phong ấn vào vũ khí. Hiệu ứng và kỹ năng được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/divine-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> MớiPhong ấn vũ khí bởi sức mạnh thần thánh, gây 405% sát thương 3 lần lên 6 quái vật với 100% tỉ lệ làm câm lặng chúng trong 10 giây. Quái vật bị làm choáng bởi sấm hồn sẽ nhận thêm 120% sát thương
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/magic-crash1.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Ngăn chận 10 quái vật xung quanh khai triển kỹ năng buf trong 22 giây, thời gian hồi là 60 giây
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/sanctuary.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> sát thương giảm từ 1700% xuống còn 1320%, sát thương đối với trùm tăng từ 430% lên 1320%, thời gian hồi giảm từ 40 giây còn 30 giây, hiệu ứng mới được thêm vào
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/void-elemental.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Khả năng phong ấn nguyên tố giúp bạn đánh xuyên giáp kháng nguyên tố của đối phương trong 180 giây. Nội tại: sát thương của các nguyên tố tăng lên 60% ( hỏa hồn, băng hồn, sấm hồn, thần thánh)</span>
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/stance.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Mới Vĩnh viển tăng 60% khả năng chống bị đẩy lùi
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/guardian-spirit.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Hồi sinh một thành viên và ban cho kẻ đó khả năng bất khả xâm phạm trong 20 giây, thời gian hồi là 600 giây.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/paladin-expert.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Vĩnh viển tăng độ tinh thông lên 70%, giáp và kháng phép lên 400, tỉ lệ chí mạng tối thiểu là 15%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/advanced-charge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Thời gian phong ấn nguyên tố được tăng lên 10 giây, mọi tích lũy đối với các nguyên tố tăng lên 2, lượng quái vật đánh trúng tăng 2 và nhận được 10% tỉ lệ K.O quái vật.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/heros-will.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a> Hiệu ứng được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/monster-magnet.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush2.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ - dời qua job 3
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/achilles.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ - dời qua job 3</span>
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/blessing-armor.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a><span style="color: #ff0000"> Xóa bỏ - dời qua job 3</span>
<span style="text-decoration: underline">Spearman</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholder.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới [Kỹ năng đặc biệt của Spearman]<span style="color: #000000"> Summon Triệu hồi quỷ hồn và sử dụng sức mạnh của nó trong 360 giây. Quỷ hồn có khả năng hồi 20% máu trong 24 giây. Thời gian hồi là 120 giây</span>
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/piercing-through.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Xỉa 8 quái vật với 201% sát thương trong 2 lần. Quái vật gần người chơi sẽ dính thêm 20% tỉ lệ chí mang, quái vật ở xa sẽ nhận thêm 10% sát thương thêm vào
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/spear-pulling.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Dùng vũ khí kéo 8 quái vật về phía người chơi trong khi gây ra 190% sát thương trong 2 lần
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/iron-will1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Hiệu ứng và icon được làm mới, level cao nhất của kỹ năng giảm từ 20 còn 10
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/weapon-booster1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> thời gian sử dụng giảm từ 200 giây còn 180 giây, hiệu ứng được làm mới
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/weapon-mastery1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Độ chính xác tăng từ 120 lên 240
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/hyper-body.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Level cao nhất của kỹ năng giảm từ 20 còn 10
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/ground-smash.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
<span style="text-decoration: underline">Berserker (đổi từ Dragon Knight)</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/lamancha-spear.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Giữ nút kỹ năng liên tục, vung giáo gây 150% sát thương liên tục lên 10 quái vật trong 8 giây. Sau khi thả nút kỹ năng, phóng thích 740% sát thương
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush1.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Mới Rush Lao lên phía trước đẩy theo 12 quái vật với người chơi trong khi gây ra 305% sát thương.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholder-dominant.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Quỷ hồn tự do tấn công 15 quái vật xung quanh với sát thương là 210%. Khi thực thi, quỷ hồn tự do sẽ không còn hồi máu hoặc buff cho người chơi
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholder-shock.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Quỷ hồn gào thét lên 10 quái vật gây 640% sát thương với 90% tỉ lệ gây choáng, thời gian hồi là 10 giây.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/cross-over-chain.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Sát thương tăng lên 100% dựa vào lượng máu và sát thương nhận vào giảm đi 8% dựa vào lượng máu mất đi trong 180 giây
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/lord-of-darkness1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> New! ( chưa rõ thông tin)
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholders-buff.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Mỗi 4 giây, quỷ hồn tăng 30 sát thương vật lý cho người chơi, giáp và kháng phép lên 400 và tỉ lệ né tránh, độ chính xác lên 300 trong 100 giây.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/element-resistance.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/dragon-buster.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/dragon-thrasher.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/sacrifice.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/dragon-roar.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/magic-crash.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/dragon-strength.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ
<span style="text-decoration: underline">Dark Knight</span>

 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/gungnir-descent.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Mới Triệu hồi đinh ba người khổng lồ Gungnir để tấn công một quái vật với sát thương là 443% cộng với 110% lượng máu tối thiểu trong 4 lần. Thời gian hồi là 20 giây.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/magic-crash1.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Mới Chặn 10 quái vât xung quanh khai triển kỹ năng buf trong 22 giây, thời gian hồi là 60 giây
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/sacrifice1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> MớiHấp thụ quỷ kiếm, bạn hồi 100% máu và đánh xuyên 30% giáp đối phương. Hiệu ứng mất đi khi quỷ kiếm được tái sinh</span>
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/stance.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>MớiVĩnh viển tăng 60% khả năng chống bị đẩy lùi
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/reincarnation.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>Mới Nếu HP bạn xuống còn 0, bạn sẽ bán hồn cho quỷ để từ chối tử thần và trở nên bất khả xâm phạm trong 25 giây. Nếu bạn giết 20 quái vật hay đánh 20 lần vào trùm trước khi 25 giây kết thúc, bạn sẽ hồi sinh. Thời gian hồi chiêu là 600 giây. Nội tại: khi máu bạn hơn 20%, sát thương tăng 30%, tốc độ di chuyển cộng thêm 20, tỉ lệ chí mạng tăng lên 20% và tỉ lệ chí mạng tối thiểu lên 15%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/advanced-weapon-mastery.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a>MớiVĩnh viển tăng độ tinh thông lên 70%, sát thương vật lý lên 30 và tỉ lệ chí mang tối thiểu lên 15%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholders-revenge.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> damage Quỷ hồn báo thù, sát thương tăng từ 750% lên 910%, thời gian hồi chiêu tăng từ 4 giây lên 5 giây, máu hồi phục tăng từ 5% lên 10%, tỉ lệ K.O tăng từ 10% lên 30%, level cao nhất của kỹ năng tăng từ 10 lên 30.
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/dark-impale.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> damage sát thương tăng lên từ 200% lên 235%
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/heros-will.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a> Hiệu ứng được làm mới
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/dark-force.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ</span>
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholders-healing.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ</span>
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholders-buff1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ - dời qua job 3</span>
 • <span style="color: #2970a6"><a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/beholder1.png?w=595" data-href="misc/lightbox"></a> Xóa bỏ - trở thành kỹ năng mới</span>
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/monster-magnet.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ
 • <a href="http://orangemushroom.files.wordpress.com/2013/05/rush2.png?w=32&h=32" data-href="misc/lightbox"></a>Xóa bỏ - dời qua job 3
Theo facebook