Thứ nhất, công ty đại chúng là gì ?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 định nghĩa về công ty đại chúng như sau:

– Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

1. Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

2. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

3. Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Như vậy, nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.

ở hai tình huống mới nhất, việc trở thành công ty đại chúng là sự việc lựa chọn của bản thân chủ hoặc còn hiểu là sự việc kiến tạo trạng thái nhà đại chúng khi là auto. Còn sống tình huống sau cuối, chủ cổ phần đảm bảo ĐK về vốn điều lệ và số người đóng cổ phần đã nêu tiếp tục nghiễm nhiên trở thắng lợi ty đại chúng nhưng phải đi qua giấy tờ thủ tục đăng ký công ty đại chúng. Ngày trở thắng lợi ty đại chúng đc tính từ ngày hoàn thiện việc góp vốn đầy đủ cũng như số người đóng cổ phần đc ghi nhận trong các người đóng cổ phần xuất hiện từ 100 quý khách trở lên. vậy nên, một là trong tầm 90 ngày kể từ thời điểm ngày trở thành công ty đại chúng, chủ xuất hiện nhiệm vụ phải nộp hồ nước sơ đăng cam kết chủ đại chúng đến Ủy ban thị trường chứng khoán căn nhà nước. Hai là, bây giờ, chủ đại chúng nằm trong sự điều hành của Ủy ban đầu tư và chứng khoán ngôi nhà nước lân cận Sở có kế hoạch cũng như đầu tư.

Cụ thể, chúng ta có thể hiểu là công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.

Nét đặc trưng của các công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management).

hoàn toàn có thể thấy, việc chuẩn mực 3 tình huống dùng để xác định công ty đại chúng khi là không phải thiết và làm nên trùng lặp vào kỹ thuật lập pháp. theo quy định hiện nay về niêm yết cổ phiếu trên nhiều Sở thanh toán giao dịch chứng khoán, ĐK nhằm niêm yết trên Sở thanh toán giao dịch kinh doanh chứng khoán đã bao gồm cả yếu tố về số lượng người đóng cổ phần cũng như độ lớn vốn điều lệ thực góp.

chính xác, chủ niêm yết trên Sở giao dịch thanh toán kinh doanh chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phải đạt số vốn về tối thiểu là 120 tỷ việt nam đồng và có nhiều hơn 300 cổ đông, còn niêm yết tại Sở thanh toán chứng khoán thủ đô thì ĐK tương ứng phải 30 tỷ việt nam đồng cũng như nhiều hơn thế 100 cổ đông (ngoại trừ tình huống công ty lớn nhà nước – doanh nghiệp lớn nhà nước triển khai cổ phần hóa).

Như vậy, trước khi tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán, các công ty niêm yết đã đáp ứng điều kiện của trường hợp 3. Nói cách khác, trước khi một Công ty cổ phần trở thành Công ty niêm yết, công ty này đã phải là công ty đại chúng vì rơi vào trường hợp 3 theo quy định của Điều 25 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010 hiện hành.

Có thể hiểu công ty đại chúng bằng một cách khác như sau:

Công ty đại chúng được hiểu là Công ty cổ phần có quy mô và độ phổ biến “đủ lớn” để đạt được tính “Đại chúng”, “đủ lớn” ở đây được hiểu trên 2 khía cạnh vốn điều lệ thực góp và số lượng cổ đông. Theo quy định của Luật ở Việt Nam thì:

– Có vốn điều lệ thực góp ít nhất là 10 tỷ đồng.Ít nhất 100 người đóng cổ phần, không kể những người đóng cổ phần là các nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp giống như các tổ chức bên nghành nghề tài chính như bank Thương mại dịch vụ, nhà trung tâm tài chính, chủ mang lại thuê trung tâm tài chính, chủ Bảo hiểm, công ty chứng khoán cũng như nhà điều hành Quỹ (Cùng nhiều Quỹ đầu tư do những công ty này Quản lý).

vì vậy khi một nhà cổ phần đạt đủ cả 02 ĐK nói trên thì chính thức được gọi là chủ Đại chúng, đi theo chuẩn mực của Luật thị trường chứng khoán thì trong khoảng 90 ngày kể từ thời điểm ngày thắng lợi ty Đại Chúng thì chủ Cổ phần đó phải nộp hồ sơ để báo cáo Ủy ban kinh doanh chứng khoán biết cũng như quản lý. như thế các công ty Đại chúng sẽ do Ủy ban chứng khoán quản lý, còn nhiều nhà cổ phần khác còn sót lại không đạt đc tính “Đại chúng” vẫn sẽ do Sở kế hoạch đầu tư nhiều Tỉnh, TP.HCM quản lý.

Ngoài ra các quy định này có thể hiểu được rằng các nhà làm luật xác định tính đại chúng của một Công ty cổ phần dựa vào ba tiêu chí:

Tiêu chí 1, hoạt động gọi vốn từ công chúng.

Tiêu chí 2, sự tham gia của công chúng vào việc trao đổi, mua bán cổ phần của công ty.

Tiêu chí 3, ngưỡng quy mô (vốn điều lệ và cổ đông) xác định ranh giới nội bộ và đại chúng của Công ty cổ phần. Mục đích chính của quy định rõ ràng hướng đến việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Thứ hai, điều kiện để trở thành công ty đại chúng:

Về vốn điều lệ: Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên.

Về năng lực sản xuất kinh doanh: Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đại chúng là có lãi 1 năm trước khi chào bán.

Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính.

Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo.

Để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Về vốn điều lệ: Phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

Về năng lực sản xuất kinh doanh: Công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết;

Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính trong khi Công ty đại chúng niêm yết yêu cầu thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

Khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng thì công ty đó sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì hồ sơ của công ty đại chúng bao gồm:

– Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

+ Điều lệ công ty.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

+ Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông.

+ Báo cáo tài chính năm gần nhất.

Về đăng ký thông tin đại chúng, Điều 34 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định:ngoại trừ những tình huống chuẩn mực tại Điểm a cũng như b Khoản 1 Điều 25 Luật kinh doanh thị trường chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010, nhà đại chúng xuất hiện trọng trách nộp hồ nước sơ đăng cam kết nhà đại chúng mang đến Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán nhà nước trong thời gian 90 ngày kể từ thời điểm ngày trở thành công ty đại chúng.

– vào thời gian 07 ngày kể từ ngày có được hồ nước sơ hợp lệ, Ủy ban kinh doanh chứng khoán ngôi nhà nước xuất hiện trọng trách ra mắt thương hiệu, content kinh doanh cũng như các thông tin khác liên quan mang lại công ty đại chúng tại phương tiện tin tức của Ủy ban thị trường chứng khoán nhà nước.

– Ngày trở thành công ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên.

Về quản trị công ty, công ty đại chúng ngoài tuân theo các quy định của Luật Doanh nghiệp còn phải theo Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản trị công ty đại chúng. Nguyên tắc quản trị công ty đại chúng bao gồm:

+ Bảo đảm cơ cấu quản trị hợp lý; bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Bảo đảm quyền lợi của cổ đông, những người có liên quan.

+ Bảo đảm đối xử công bằng giữa các cổ đông.

+ Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty.Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết tại đây: Công ty đại chúng ankhangreal[/list][/list][/list][/list][/list]