Sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền là gì, mối quan hệ của chúng như thế nào? Sở hữu trí tuệ bao gồm sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền. Đây là các loại bảo hộ sở hữu trí tuệ với nhằm phục vụ cho những mục tiêu khác nhau. Muốn chấm dứt tình trạng này, mỗi người cần tự trang bị những kiến thức về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là ba vấn đề: sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền. Đây là những phạm trù thường xuyên bị xâm phạm đối với một sản phẩm trí tuệ. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ những điều này.

Bằng độc quyền sáng chế là thứ được cấp cho một sản phẩm hoặc quá trình mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể hiểu đó là cách mới để làm một cái gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, phát minh của bạn phải thoả mãn một vài điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Để có thể nhận được bằng độc quyền sáng chế, bạn phải đảm bảo sản phẩm của mình chưa từng được công bố, sử dụng hay mô tả ở bất kì văn bản, tài liệu nào, nó không phải là là điều hiển nhiên với một người trong ngành, cuối cùng là tính hữu ích, ứng dụng trong công nghiệp.1 bằng sáng chế thường được bảo hộ 20 năm ( giải pháp hữu ích là 10 năm) kể từ lúc hồ sơ của bạn được coi là hợp lệ.
Khi đã được cấp bằng độc quyền sáng chế thì phát minh đó sẽ không được chế tạo, sử dụng, phân phối hoặc bán nếu chưa được sự đồng ý của bạn. Giờ đây, bạn có quyền quyết định ai có hay không thể sử dụng phát minh đã được cấp bằng độc quyền sáng chế trong thời gian chúng được bảo hộ. Bạn có thể cho phép hoặc cấp phép cho một người, doanh nghiệp nào đó sử dụng phát minh dựa theo các điều khoản đã được thỏa thuận giữa 2 bên. Ngoài ra, bạn cũng có thể bán quyền phát minh đó cho người khác. Lúc này, người sau đó sẽ là chủ sở hữu mới của bằng độc quyền sáng chế. Khi bằng độc quyền sáng chế hết thời gian hiệu lực, một phát minh sẽ không còn sự bảo hộ nữa và được công bố. Điều này đồng nghĩa với việc chủ sở hữu không còn giữ độc quyền đối với phát minh sẵn có cho những người khác khai thác thương mại. Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.

Hiện nay, những sự việc vi phạm bản quyền tác phẩm, ca khúc, bằng sáng chế hay chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa của người khác đã chẳng còn là một việc quá xa lạ trong cuộc sống. Sở hữu trí tuệ đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, mang lại những giá trị lớn lao về mặt vật chất và tinh thần, luôn đi cùng với những bước tiến của xã hội loài người. Và việc hiểu rõ về phạm trù này cũng là một điều quan trọng nhằm bảo vệ những đứa con tinh thần của chính bạn.

>>> Xem thêm : dịch vụ bảo hộ tên thương mại - Điểm khác biệt này sẽ làm bạn bất ngờ giữa sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền

View more random threads: