TP Huế, tỉnh TT-Huế đã lắp đặt đồng bộ hệ thống camera tại các điểm giao dịch hành chính công nhằm giám sát thái độ của cán bộ, nhân viên khi tiếp xúc với dân

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh theo khảo sát của người dân trong 6 tháng đầu năm 2017 tại tỉnh TT-Huế đang nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nước, tụt 18 bậc so với năm 2016. Nhằm cải thiện tình trạng này, địa phương đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả việc thực thi chính sách quản trị và hành chính công, trong đó có việc lap dat camera theo dõi các bộ phận làm việc, chú trọng tại bộ phận hành chính công.

Phường Tây Lộc là địa phương đầu tiên của thành phố Huế, tỉnh TT-Huế tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát cán bộ công chức tại nơi làm việc. Riêng tại bộ phận một cửa, ngoài việc lắp camera, đơn vị còn bố trí thêm một micro theo dõi thái độ ứng xử trong giao tiếp giữa công chức với người dân.

Từ đơn vị đầu tiên này, đến nay hầu hết 27 phường trên địa bàn thành phố Huế đều triển khai lap dat camera giam sat với mục tiêu đồng bộ hướng đến hình ảnh thân thiện, trách nhiệm trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính đối với nhân dân. Công tác này sẽ được nhân rộng ở các địa bàn trong tỉnh TT-Huế cùng những nội dung khác về cải cách thủ tục hành chính.