Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng đi sâu vào Phái Đạt Ma, môn phái mới được lan truyền trong cộng đồng Cửu Âm Chân Kinh 2.

“Phái Đạt Ma”, là một trong những thánh địa Phật Môn, do đệ tử của Đạt Ma Sư Tổ sáng lập. Đệ tử trong phái tĩnh tọa tu luyện, nghiên cứu phật pháp, cao thâm mạc trắc, hơn hơn thiếu lâm đệ tử.

Tâm nguyện của Đạt Ma Sư Tổ khi tọa hóa là được về với Tây Phương cực lạc, nhưng đường thời Hoàng Đế không đồng ý. Đệ tử của Đạt Ma Sư Tổ nhằm bảo vệ xá lợi của sư phụ, đã chuyển giáo hội đến Trung Thổ, đồng thời mai táng xá lợi tại đó, để vong linh sư tổ được an nghỉ, đời đời đệ tử lưu lại bảo vệ, đồng thời lập nên giáo hội “Phái Đạt Ma”…


Đạt Ma Sư Tổ là tổ tông của Phật Giáo, Phái Đạt Ma cũng lấy giáo lý phật giáo làm căn cơ của bản môn, đệ tử chuyên tâm tu luyện phật giáo. Đệ tử Phái Đạt Ma không hỏi chuyện thế gian, nhưng cũng có kẻ cố tình quấy phá. Chủ trương của Phái Đạt Ma là phật tổ trong tâm, có duyên sẽ thành phật, vô duyên cho dù cải tà quy chánh cũng vô dụng, tốt hơn là giúp những người này sớm đăng cực lạc chi địa.


Tọa kỵ Đăng Tiên Liễn

Đăng Tiên Liễn dùng tử kim làm cốt, tử đàn làm luân, hổ cốt làm trục, phụng vũ làm trang sức trang trí. Vốn là tọa kỵ của Lăng Tiêu Tiên Chủ, sau vì cảm thấy tọa kỵ này quá xa hoa nên mới không dùng, một thời gian sau lưu lạc đến giang hồ. Nghe đồn gần đây tọa kỵ này lần lượt lại tái xuất võ lâm

Tốc độ: 8.5 (có thể dùng kỹ năng tăng tốc)

Kỹ năng: Ngự Phong Vi Hành (lợi dụng sức gió để di chuyển, tăng cao tốc độ. Khi chiến đấu sẽ tự động giải trừ trạng thái)