<span style=""><span style="">Gamenoob -</span>Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 28/5 vừa qua, game Cửu Âm Chân Kinh đã cập nhật phiên bản tháng 5 với nhiều thay đổi đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu về Trấn Phái Võ Học vừa mới được cập nhật này.</span>

Trấn Phái Võ Học là tuyệt học bí mật của bát đại môn phái trong Cửu Âm Chân Kinh. Khi người chơi tu luyện không cùng một môn phái, sẽ đạt được càng nhiều tổ hợp kỹ năng, tăng mạnh thực lực, để tiếp tục xông pha giang hồ.

Dưới đây là một số hình ảnh về một số chiêu thức trong Trấn Phái Võ học của các môn phái:

Bát đại cấm địa: Học và tu luyện Trấn Phái Võ Học đều hoàn thành phụ bản của cấm địa môn phái. Khi vào cấm địa khác nhau nhất định phải có 1 vị đệ tử tài năng của môn phái này mở. Ngoài ra, trong cấm địa ngoài tu luyện Trấn Phái Võ Học ra còn có thể được bảo vật lạ. Cấm địa môn phái này yêu cầu người chơi hoàn thành sự kiện trấn phái của Cửu Âm Chí Nội, và thực lực người chơi phải đạt đến ngạo thị quần hùng mới có thể khai mở.

Một số cấm địa mới được cập nhật trong Cửu Âm Chân Kinh:

Tuyệt Thế Võ Học: Tuyệt Võ Học là chỉ bí kíp thất truyền đã lâu trong giang hồ. Trong một thời gian nhất định khai mở giang hồ chí bảo của Qùy Hoa Bảo Điển và Hấp Tinh Đại Pháp, để học được Tuyệt Thế Võ Học trong Cửu Âm Chân Kinh. Cách chơi game giống như tranh đoạt chí bảo trong giang hồ thật.

Hệ thống nhân duyên: Lấy ý tưởng từ cách thức tổ chức hôn lễ truyền thống Trung Hoa, hôn lễ trong game Cửu Âm Chân Kinh cũng tái hiện thành công các nghi thức truyền thống. Sau khi trở thành phu thê thì có thể nhận được hệ thống chuyên hữu như võ học đặc thù, học trận, đạo cụ và tôn hiệu…

Thích Quán Đơn: Trong mô thức khiêu chiến giới hạn thời gian, hoàn thành nhiều hạng mục khiêu chiến, được thưởng bảo vật, kỳ trân của danh vọng, võ học và tùy cơ.

Thần Binh Lợi Khí:Xông pha trong giang hồ, nếu có 1 vũ khí hoặc trang bị quý trong tay thì có thể xem như người chơi đã nắm 50% cơ hội chiến thắng. Trang bị trong Cửu Âm Chân Kinh lại thêm một lần tăng cấp lớn, trang bị ngũ phẩm sẽ đem đến cho người chơi cảm nhận hoàn toàn mới.

<span style=""> Theo GOSU</span>​