Như các bạn đã biết vào ngày 16/3 tới đây, những game thủ sở hữu anh hùng thiếp sẽ chính thức được trải nghiệm Cửu Âm Chân Kinh phiên bản tiếng việt. Topic này được lập ra để các anh em nào có kinh nghiệm nào hoặc thắc mắc vấn đề nào có thể post lên đây để mọi người có thể cùng thảo luận nhé. Legendhunter cũng sẽ bắt đầu tham gia CACK vào ngày 16 tới.

Đầu tiên xin show hành trang chuẩn bị chiến của legend :v