<span style=""><span style=""><span style="">Gamenoob - Võ phái Thiếu Lâm xuất phát từ Bồ Đề Đạt Ma, người đã truyền lại cho đời sau những bộ võ công kinh điển như Dịch cân kinh, Tẩy tủy kinh và tương truyền là cả Cửu Dương Chân Kinh và <span style="">Cửu Âm Chân Kinh cùng lời di huấn khích lệ môn đồ luyện tập trong sự sáng tạo không ngừng. Thiếu Lâm phái sau khi tổ sư viên tịch, qua nhiều đời đã được các sư tăng không ngừng phát triển, đúc kết và sáng tạo với những nguyên lý như "quyền thiền nhất thể", "từ bi bác ái", "dụng côn bất dụng thương"..v..v..và dần trở thành sao Bắc đẩu của các võ phái Trung Hoa.</span></span></span></span>​ ​
<span style=""><span style=""><iframe width="622" height="376" src="https://www.youtube.com/embed/AzGCG_xTzcY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></span></span>​
<span style=""><span style=""> </span></span>​
Thiếu Lâm Phái có tất cả 3 hướng luyện công chính là 2 đường Côn và 1 đường Chưởng với các bộ tuyệt học của Thiếu Lâm Phái như: Khổ hành thiện công, Long tượng bàn nhược công, Dịch cân kinh, Tẩy Thủy Kinh, Thiếu lâm thất thập nhị tuyệt kĩ, Như lai thần chưởng, Đạt ma côn pháp, Thiếu lâm thập bát đồng nhân trận.

<span style=""><span style=""> </span></span>​
Trong Cửu Âm Chân Kinh, Thiếu Lâm là môn phái được ví như “cội nguồn của võ học Trung Hoa”. Về hệ thống skills võ vông,Thiếu Lâm vẫn là môn phái gây ấn tượng khá mạnh cho người xem về những đòn đánh đầy uy lực với khả năng đánh bật đối phương ra xa.
<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style="">Theo LH - Diễn đàn GOSU</span></span>​