<span style=""><span style=""><span style="">Gamenoob - Trận pháp là một nét đặc sắc của võ học truyền thống Trung Hoa. Chúng bắt nguồn từ thời chiến đấu quân đội, dùng để bày binh bố trận và phát huy tối đa hiệu quả quân sự. Sau đó lưu truyền đến thời Võ lâm khi phối hợp giữa chiêu thức và nội công, góp phần gia tăng uy lực kinh hồn của võ thuật. Tham gia vào game Cửu Âm Chân Kinh người chơi có thể phối hợp cùng nhau để bày bố trận pháp tùy cơ ứng biến.</span></span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style="">Theo đó khi tham gia vào game Cửu Âm Chân Kinh (CACK) người chơi có thể phối hợp cùng nhau để bày bố trận pháp tùy cơ ứng biến. Đặc biệt thông qua trận pháp người chơi không chỉ gia tăng sức mạnh chiến đấu, phòng thủ của bản thân mà còn tập hợp lên sức mạnh tập thể của nhiều người lại với nhau. Đây cũng là pháp môn duy nhất trong CACK cho phép lấy “yếu địch mạnh”, rất phù hợp trong chiến trận bang phái, săn boss hay chống lại các game thủ mạnh.</span></span>

<span style=""><span style="">Như Tôn Tử Binh Pháp có nói: “Tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm, động như lôi đình”, tức chỉ có người bày trận mới thông thuộc trận pháp, phối hợp hỗ trợ với nhau để phát huy uy lực mạnh nhất.</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style="">Trong CACK trận pháp được phân thành 3 loại lớn bao gồm Trận pháp Môn phái, Trận pháp Giang hồ, Trận pháp Bang, giữa chúng tồn tại quan hệ khắc chế lẫn nhau. Mặc dù cùng mô hình nhưng hiệu ứng mỗi trận pháp lại khác nhau. Đơn cử trong môn phái chiến và bang phái chiến bên phòng thủ khi sử dụng trận pháp đối ứng còn có thêm hiệu ứng đặc thù riêng biệt.</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style="">Tuy nhiên để tham gia được vào trận pháp (hoặc cá nhân dựng trận) đòi hỏi người chơi phải học được chiêu thức trận pháp thông qua bí kíp. Và các trận pháp mạnh về sau đòi hỏi người chơi phải bỏ ra nhiều công nghiên cứu, săn lùng từ nhiệm vụ giang hồ và kỳ ngộ tương quan.</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style="">Còn về cách triển khai trận pháp thì phải do một người chủ động dựng hình. Sau đó các thành viên trong đội (đã lãnh ngộ trận pháp tương ứng trước đó) chỉ cần đến đứng đúng vị trí trận pháp hiện ra là có thể bày trận. Lúc này trên màn hình sẽ hiện ra một ma trận với nhiều hiệu ứng bắt mắt và yêu cầu các thành viên không được dịch chuyển ra khỏi phạm vi trận hình. Nếu không tuân theo trận pháp tự khắc bị hủy kích hoạt và toàn thể thành viên trong đội có thể lâm nguy.</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
<span style=""><span style="">Được biết mỗi trận pháp sau khi kích hoạt thành công đều có một hiệu ứng đặc biệt nhằm tăng sức mạnh cho mình, hoặc làm suy yếu quân địch. Đồng thời trong phạm vi trận pháp còn có thể sử dụng các chiêu thức tương ứng, phù hợp với trận pháp đang dựng. Đặc biệt trong game CACK còn có một số trận pháp đòi hỏi phải dựng hình đúng cấm địa thì mới kích hoạt được hiệu ứng ẩn của trận pháp. Do đó nếu lãnh ngộ trận pháp này rồi thì tốt nhất khi giao chiến bạn hãy dụ địch đến nơi này để kích hoạt hoặc cố thủ tại đây.</span></span>

<span style=""><span style="">Trang chủ: <span style="color: blue">http://cuuam.gosu.vn</span></span></span>

<span style=""><span style="">Theo Playpark</span></span>​