<span style=""><span style=""><span style="">Gamenoob - </span>Những ngày qua, cộng đồng game thủ rất háo hức trước thông tin tựa game khủng Cửu Âm Chân Kinh đã "cập cảng" Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu bát đại môn phái đồng hành cùng người chơi trong Cửu Âm Chân Kinh</span></span>

<span style=""><span style="">Thiếu Lâm - Thiên Hạ Võ Công xuất Thiếu Lâm</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Thiếu Lâm không chỉ thiền học phật giáo uyên thâm, võ học cũng là bậc thầy công phu thiên hạ...​
<span style=""><span style="">Công phu Thiếu Lâm của thiếu lâm tự gồm Đồng Tử Công, Thiết Sa Chưởng, Mai Hoa Trang, Ngũ Hành Quyền, Bát Đoạn Cẩm, Dịch Cân Kinh 20 đoạn cẩm, 18 loại binh khí thường và tuyệt kỹ bồi dưỡng vô số cao thủ võ lâm, từ khi lập phái đến nay Thiếu Lâm luôn lấy chủ trương chính nghĩa làm mục đích, do đó mà có uy danh rất lớn trong võ lâm.</span></span>

<span style=""><span style="">Phái: Chính phái</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Cận chiến</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Quyền thuật/ Côn</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Làm choáng nhóm</span></span>
<span style=""><span style="">Môn phái tuyệt học: Dịch Cân Kinh, Như Lai Thần Chưởng, Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ, Tẩy Tủy Kinh, Đạt Ma Côn Pháp, Thập Bát Đồng Nhân Trận</span></span>

<span style=""><span style="">Võ Đang - Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đẩu</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Võ Đang là đạo sĩ, ẩn sĩ ẩn cư thánh địa tu luyện, cùng với Thiếu Lâm đều là bắc đẩu thái sơn của võ lâm...​
<span style=""><span style="">Công phu Võ Đang không lấy sức lực bên ngoài làm lâu dài, mà chú trọng tu dưỡng nội công, coi trọng lấy nhu khắc cương, mượn lực đánh lực, tích lũy nhiều hơn phát ra, thời gian đầu tu luyện tiến bộ chậm, nhưng thời gian sau tiến bộ càng nhanh. Chiêu "lưỡng bát thiên cân" và "trùng hư viên thông" được các môn phái khác sùng bái, tiếng tăm trong chốc lát vượt qua Thiếu Lâm...</span></span>
<span style=""><span style="">Phái: Chính phái</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Cận chiến</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Quyền/ Kiếm</span></span>
<span style=""><span style="">Đắc sắc: liên kích quần công</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Thái Cực Quyền, lưỡng bát thiên cân, Ỷ Thiên Đồ Long Công, Thái Cực Kiếm, Thần Môn Thập Tam Kiếm, Chân Vũ Thất Tiệt Trận</span></span>

<span style=""><span style="">Nga Mi - Nữ nhi không nhượng đấng nam nhi</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Năm đó Quách Tương sau khi lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư, tại Nga Mi xuất gia thành ni cô, sáng lập ra phái Nga Mi...​
<span style=""><span style="">Nga Mi mặc dù là môn phái nữ tử, nhưng phận nữ nhi không thua kém gì đấng nam nhi, căm ghét cái ác, hành hiệp trượng nghĩa. Tổ sư Quách Tương đã từng có duyên cùng nghe tụng chân kinh với Trương Quân Bảo, sáng lập hai phái Võ Đang và Nga Mi khác nhau. Dựa vào Cửu âm thần công và võ lâm chí bảo Ỷ Thiên Kiếm, Nga Mi dần trở thành một trong tam đại phái ngang hàng với Thiếu Lâm và Võ Đang.</span></span>

<span style=""><span style="">Phái: Chính phái</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Cận chiến/ Từ xa</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Chưởng chỉ/ Đoản kiếm</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Trị thương quần thể</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Khuynh Thành Thích, Bắc Đẩu Chỉ Huyệt Pháp, Băng Cơ Ngọc Cốt Công, Huyền Nữ Trận, Đại Thừa Niết Bàn Công, Thiên Âm Trấn Ma Khúc</span></span>

<span style=""><span style="">Cái Bang - Thiên hạ đệ nhất đại bang</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Bang chúng Cái Bangđa số đều mạnh mẽ, nghĩa khí cao ngút trời, giúp đỡ kẻ yếu, coi trọng chữ tín...​
<span style=""><span style="">Các triều đại trong thiên hạ, không có triều đại nào là không có người ăn xin, Cái Bang Bang chúng phân bố rất rộng, nhiều cơ sở, tai mắt nhanh nhẹn, thu thập tình hình quân địch, truyền thông rất xa. Đả cẩu bổng pháp của bang chủ Cái bang là đơn truyền, lấy Gậy Trúc Ngọc làm tín vật bang chủ Cái bang, Giáng long thập bát chưởng cũng vang danh thiên hạ...</span></span>

<span style=""><span style="">Phái: Chính phái</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Cận chiến</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Chưởng pháp / côn</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Sát thương quần thể</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Ngọc Dương Thần Công, Đả Cẩu Bổng Pháp, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Quảng Ninh Thần Công, Bát Phong thủ, Đả Cẩu Bổng Trận</span></span>

<span style=""><span style="">Đường Môn - Thục trung ám khí danh môn</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Đường Môn nước Thục là một hình thức gia tộc của môn phái giang hồ, nổi tiếng là gia tộc ám khí của võ lâm​
<span style=""><span style="">Đường Môn nổi tiếng thiên hạ với độc thủ pháp và hỏa dược ám khí, giỏi sáng chế, phát minh và sử dụng các loại ám khí, và có kỹ năng tạo chất độc. Người Đường Môn ít khi đi lại trên giang hồ, làm việc lại bí hiểm, hành vi thoắt ẩn thoắt hiện, mang lại cho người khác cảm giác vừa chính vừa tà, nghĩ không ra.</span></span>

<span style=""><span style="">Phái: Trung lập</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Từ xa</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Phi tiêu/ Đoản kiếm</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Thuốc độc ám khí</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Ngũ Độc Kỳ Kinh, Kim Thiền Thoát Xác, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Thất Sát Tâm Kinh, Thất Hồn Đao Quyết, Đường Môn Hồng Vân Trận</span></span>

<span style=""><span style="">Quân Tử Đường - Phong lưu nhã sĩ tụ tập</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Môn hạ Quân Tử Đường tao nhã phong lưu, tinh thông cầm kỳ thi họa...​
<span style=""><span style="">"Công tử Biệt Tình" Tiêu Biệt Tình với "ngọc bút tiên sinh" Thạch Nghiên Băng mới gặp như đã quen thân, cùng nhau lập Quân Tử Đường, kết giao với người tài hoa và tinh thông thi ca, truyền thụ dần dần võ công mà họ lĩnh hội được. Võ học Quân Tử Đường rất đặc biệt, lấy phương thức âm luật điệu múa làm công kích chính, chú trọng vận công chân khí của môn phái...</span></span>

<span style=""><span style="">Phái: Trung lập</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Từ xa</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Song kiếm / Nhạc khí</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Âm luật công kích</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Đào Hoa Chân Giải, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Khúc, Nghê Thường Vũ Y Vũ, Vong Tình Thiên Thư, Phượng Vũ Cửu Thiên, Cửu Cung Bát Quái Trận</span></span>

<span style=""><span style="">Cực Lạc Cốc - Một khi nhập cốc, vạn kiếp bất khổ</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Cực Lạc Cốc nham hiểm độc ác, giết người vô số, là môn phái tà đạo hoành hành trên giang hồ...​
<span style=""><span style="">Tính tình Cực Lạc Cốc Chủ Đơn Thiên Minh hay thay đổi, đa mưu túc trí, nắm được thuật số học bị thất truyền đã lâu, biết được mình sống không quá 46 tuổi, để tránh được cái chết này, ông ta bí mật xây dựng Cực Lạc Cốc, và không ngừng thu hút các nhân sĩ ác danh trên giang hồ, ấp ủ một âm mưu lớn...</span></span>

<span style=""><span style="">Phái: Tà phái</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: Từ xa</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Đao kiếm/ Quyền thuật</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Tà công</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Linh Hồ Bái Nguyệt Công, Tam Vô Tam Bất Thủ, Bát Môn Kim Tỏa Kiếm, Tiêu Dao Quy Tức Công, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, Thiên Dục Yên Mộng Trận</span></span>

<span style=""><span style="">Cẩm Y Vệ - Triêu đình ưng khuyển trảo nha</span></span>

<span style=""><span style=""></span></span>​
Cẩm Y Vệ là lực lượng khâm sai đặc quyền, quản lý tra tấn, điều tra, giam giữ mà không cần thông qua hình bộ...​
<span style=""><span style="">Cẩm Y Vệ hành tẩu giang hồ, thăm dò, giám sát, trấn áp tất cả các thế lực chống lại triều đình, bí mật tham gia nhiều biến cố của võ lâm, tác phong của chúng tàn ác, không trừ thủ đoạn, võ công âm tà tu luyện được cũng vô cùng thô bạo, tất cả các môn phái đều kiêng nể thế lực giang hồ tà ác này...</span></span>
<span style=""><span style="">Phái: Tà phái</span></span>
<span style=""><span style="">Định vị: cận chiến</span></span>
<span style=""><span style="">Vũ khí: Đao kiếm/ quyền thuật</span></span>
<span style=""><span style="">Đặc sắc: Hút máu chống thương</span></span>
<span style=""><span style="">Tuyệt học môn phái: Địa Ngục Hoàn Hồn Kinh, Truy Hồn Đoạt Mệnh Tỏa, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, Tu La Âm Sát Công, Thực Nguyệt Tam Sát, Lục Hợp Hỗn Độn Trận</span></span>
<span style=""><span style="">Theo GOSU</span></span>​