hiện nay một số nguồn tin cho biết CACK sẽ sang Việt Nam vào năm 2013 nhưng một so nguồn tin khác đã bác bỏ việc này. Vậy sự thực là khi nào???